Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Dyrektora Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej z dnia 12.10.2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych pracy Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polski stanu epidemii.

Zarządzenie nr 1/10/2020

Dyrektora Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej

z dnia 12.10.2020 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych pracy Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polski stanu epidemii.

 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25.10.1998 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.), w związku z § 24 ust. 5  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz.1758), zarządzenia Wójta Gminy Krokowa z dnia 12 października 2020 r. nr 0050.212.2020 oraz Statutu Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej załącznik do uchwały Nr XV/153/2011

z a r z ą d z a  się,

co następuje:

 

§ 1

 

 1. Mając na względzie ustanowione od dnia 9 października 2020 r. ograniczenia, nakazy i zakazy  w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego odnoście przeciwdziałania możliwości rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID -19 wywołanej tym wirusem,  wprowadza się zmianę organizacji pracy.
 2. W trosce o zdrowie obsługiwanych mieszkańców i pracowników Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej będzie pracować w trybie pracy wewnętrznej, bez przyjęć i obsługi interesantów.
 3. Bezpośrednia obsługa interesantów powinna ograniczyć się w miarę możliwości do spraw, których osoba zainteresowana nie jest w stanie załatwić w sposób zdalny, w tym za pośrednictwem rozmowy telefonicznej.
 4. Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się przy specjalnie przystosowanych stanowiskach w drzwiach biur. Interesant powinien na uzgodnioną wizytę przybyć sam bez osób towarzyszących, chyba że obecność tych osób jest konieczna przez procedury dotyczące sprawy lub stan jego zdrowia wymaga wsparcia.
 5. Osoby załatwiające sprawy w Krokowskim Centrum Kultury w Krokowej zobowiązane są wyposażyć się we własnym zakresie w środki ochronne pozwalające na realizację obowiązku zakrywania ust i nosa.
 6. Szczegółowe dane kontaktowe pracowników Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej znajdują się na stronie www.kck.krokowa.pl

 

 

§ 2

 

Szczegółowe ograniczenia w pracy Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej:

 

 1. Funkcjonowanie Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej zostaje dostosowane  do aktualnej sytuacji i objęte specjalnymi procedurami. Prosi się o informowanie i zachęcanie mieszkańców do ograniczenia kontaktów bezpośrednio, załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo.
 2. Wejście dla interesantów Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej możliwe jest przez wejście główne lub wejście boczne przystosowane dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy, z użyciem dzwonka.
 3. W godzinach pracy – pracowników obowiązuje zakaz opuszczania budynku.
 4. Zakaz opuszczania budynku, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy pracowników gospodarczych.
 5. Odwołuje się wszystkie wyjazdy na szkolenia, konferencje. W zakresie pozostałych wyjazdów służbowych decyzje każdorazowo podejmował będzie Dyrektor.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Specjaliści ds. kadr i płac – Jolancie Glowienke

 

§ 4

 

Treść niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronach internetowych Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej, w Biuletynie Informacji Publicznej KCK w Krokowej oraz na tablicach ogłoszeń.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do odwołania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wittbrodt 12-10-2020 14:27:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Wrycza 12-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wittbrodt 12-10-2020 14:27:49