Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540154652-N-2019 z dnia 25-07-2019 r.
Krokowa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 573139-N-2019
Data: 12/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej, Krajowy numer identyfikacyjny 22163550000000, ul. Ul. Żarnowiecka  29, 84-110  Krokowa, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 675 41 39, e-mail dyrektor@kck.krokowa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.kck.krokowa.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: - schody terenowe wraz z tarasem widokowym o konstrukcji stalowej z wykończeniem z desek kompozytowych, posadowione na prefabrykowanych palach żelbetowych, z umocnieniem terenu narzutem kamiennym;
W ogłoszeniu powinno być: - schody terenowe wraz z tarasem widokowym o konstrukcji stalowej z wykończeniem z desek kompozytowych, posadowione na prefabrykowanych palach żelbetowych, z umocnieniem terenu narzutem kamiennym (Dopuszcza się wykonanie całej konstrukcji zejścia na plażę z tworzywa sztucznego, lecz pod warunkiem wykonania dokumentacji projektowej zamiennej podpisanej przez osoby uprawnione do projektowania oraz uzyskania uzgodnienia z Urzędem Morskim. W przypadku zmian istotnych należy uzyskać zamienne pozwolenie na budowę.);

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-07-29
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-07-31

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych